Strona: [1][2]
Wyjaśnienie treści specyfikacji - dot. przetargu


W dniu 28 marca 2014 r. na stronie andrespol.bip.cc zamieszone zostało wyjaśnienie treści Specyfikacji dot. postępowania pn. Zapewnienie dostępu do internetu w ramach zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol. 28 Marca 2014
Strona: [1][2]

Copyright by GekoNET