Strona: [1][2]
Zmiana treści specyfikacji - dot. przetargu


W dniu 31 marca 2014 r. na stronie andrespol.bip.cc zamieszone zostało wyjaśnienie treści Specyfikacji oraz zawiadomienie o zmianie Specyfikacji dot. postępowania pn. Zapewnienie dostępu do internetu w ramach zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol. 

Jednocześnie wydłużono okres składania ofert do dnia 07 kwietnia 2013 r.31 Marca 2014
Strona: [1][2]

Copyright by GekoNET