Strona: [1][2]
Wyjaśnienie treści specyfikacji - dot. przetargu


W dniu 03 kwietnia 2014 r. na stronie andrespol.bip.cc zamieszone zostało wyjaśnienie treści Specyfikacji dot. postępowania pn. Zapewnienie dostępu do internetu w ramach zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol. 03 Kwietnia 2014
Strona: [1][2]

Copyright by GekoNET