Strona: [1][2]
Wyjaśnienie treści specyfikacji - dot. przetargu


W dniu 03 kwietnia 2014 r. na stronie andrespol.bip.cc zamieszone zostało wyjaśnienie treści Specyfikacji dot. postępowania pn. Zapewnienie dostępu do internetu w ramach zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol. 

03 Kwietnia 2014
Rekrutacja uczestników do projektu


Pragniemy poinformować, iż w dniu dziejszym rozpoczęta została rekrutacja do projektu pn. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

01 Kwietnia 2014
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej


Wójt Gminy Andrespol powołał w dniu 01 kwietnia 2014 r. Komisję Rekrutacyjną, która dokona wyboru osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

01 Kwietnia 2014
Zmiana treści specyfikacji - dot. przetargu


W dniu 31 marca 2014 r. na stronie andrespol.bip.cc zamieszone zostało wyjaśnienie treści Specyfikacji oraz zawiadomienie o zmianie Specyfikacji dot. postępowania pn. Zapewnienie dostępu do internetu w ramach zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol. 

31 Marca 2014
Wyjaśnienie treści specyfikacji - dot. przetargu


W dniu 28 marca 2014 r. na stronie andrespol.bip.cc zamieszone zostało wyjaśnienie treści Specyfikacji dot. postępowania pn. Zapewnienie dostępu do internetu w ramach zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Andrespol. 

28 Marca 2014
Strona: [1][2]

Copyright by GekoNET